"government center" — Słownik kolokacji angielskich

government center kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ośrodek rządowy
  1. government rzeczownik + center rzeczownik
    Silna kolokacja

    With a growing population the town needed a new government center.

powered by  eTutor logo