"good breakfast" — Słownik kolokacji angielskich

good breakfast kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dobre śniadanie
  1. good przymiotnik + breakfast rzeczownik
    Silna kolokacja

    It was quite a large party that set off after everyone had made a very good breakfast.