"big breakfast" — Słownik kolokacji angielskich

big breakfast kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duże śniadanie
  1. big przymiotnik + breakfast rzeczownik
    Silna kolokacja

    And it's not any big breakfast that will keep you feeling full all day.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo