"good beach" — Słownik kolokacji angielskich

good beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dobra plaża
  1. good przymiotnik + beach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    There's also a 14th-century castle and several good beaches with fine, white sand.

    Podobne kolokacje: