"good account" — Słownik kolokacji angielskich

good account kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dobre konto
  1. good przymiotnik + account rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I am very glad to hear such a good account of her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo