"go towards explaining" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójdź w kierunku wyjaśniania
  1. explain czasownik + go czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Which might go some small way towards explaining why this weekend's concerts are Jackson's first in London for three years.

    Podobne kolokacje: