"go paperless" — Słownik kolokacji angielskich

go paperless kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejdź skomputeryzowany
  1. go czasownik + paperless przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    But the process of going paperless can be daunting.

    Podobne kolokacje: