"go on to feature" — Słownik kolokacji angielskich

go on to feature kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójdź dalej do cechy
  1. go czasownik + feature czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It goes on to feature "Andersen's principled fight" against the indictment.

    Podobne kolokacje: