"go harmlessly" — Słownik kolokacji angielskich

go harmlessly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójdź niegroźnie
  1. go czasownik + harmlessly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    One barrel went off harmlessly, then the other.

    Podobne kolokacje: