"glowing eye" — Słownik kolokacji angielskich

glowing eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jarzące się oko
  1. glowing przymiotnik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And all the while he watched her with glowing eyes.

    Podobne kolokacje: