"glare for a moment" — Słownik kolokacji angielskich

glare for a moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oślepiające światło na moment
  1. glare czasownik + moment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    We all glared at each other for a long moment.

    Podobne kolokacje: