"glance away" — Słownik kolokacji angielskich

glance away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spojrzenie daleko
  1. glance czasownik + away przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He quickly glanced away to the man at his right.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo