"gladly go" — Słownik kolokacji angielskich

gladly go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chętnie pójdź
  1. go czasownik + gladly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    His opponents, however, will gladly go on the record for their neighborhood.

    Podobne kolokacje: