"given moment" — Słownik kolokacji angielskich

given moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dany moment
  1. given przymiotnik + moment rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Anybody could be up or down at any given moment.

    Podobne kolokacje: