"get this stuff" — Słownik kolokacji angielskich

get this stuff kolokacja
Popularniejsza odmiana: get stuff
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miej to coś
  1. get czasownik + stuff rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And a better way to get stuff done I've never found.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo