"get some water" — Słownik kolokacji angielskich

get some water kolokacja
Popularniejsza odmiana: get water
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miej jakąś wodę
  1. get czasownik + water rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They will want to know where you got the water.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo