"get some water" — Słownik kolokacji angielskich

get some water kolokacja
Popularniejsza odmiana: get water
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miej jakąś wodę
  1. get czasownik + water rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They had to figure out how to get their own water.

    Podobne kolokacje: