"get some stuff" — Słownik kolokacji angielskich

get some stuff kolokacja
Popularniejsza odmiana: get stuff
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miej jakieś coś
  1. get czasownik + stuff rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You know we just sort of like got our own stuff.

    Podobne kolokacje: