"get some stuff" — Słownik kolokacji angielskich

get some stuff kolokacja
Popularniejsza odmiana: get stuff
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miej jakieś coś
  1. get czasownik + stuff rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And a better way to get stuff done I've never found.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo