"get some sleep" — Słownik kolokacji angielskich

get some sleep kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostań jakiś sen
  1. get czasownik + sleep rzeczownik
    Silna kolokacja

    Almost half still have a hard time getting a good night's sleep.

    Podobne kolokacje:

podobne do "get some sleep" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get some sleep" po angielsku

czasownik

powered by  eTutor logo