"get several votes" — Słownik kolokacji angielskich

get several votes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostań kilka głosów
  1. get czasownik + vote rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We have led the way for women getting the vote.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo