"get counseling" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get counseling" po angielsku

rzeczownik
  1. doradztwo [niepoliczalny]
  2. doradzanie, radzenie
    I can always rely on his counseling in difficult situations. (Zawsze mogę liczyć na jego doradzanie w ciężkich sytuacjach.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"get counseling" — Słownik kolokacji angielskich

get counseling kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrozumiane doradztwo
  1. get czasownik + counseling rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He came in once a week while his wife got counseling over at your place.

powered by  eTutor logo