"get any sleep" — Słownik kolokacji angielskich

get any sleep kolokacja
Popularniejsza odmiana: get some sleep
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostań jakikolwiek sen
  1. get czasownik + sleep rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Almost half still have a hard time getting a good night's sleep.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo