BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"gather outside one's house" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbierać na zewnątrz czyjś dom
  1. gather czasownik + house rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    On her way back a small group of people had gathered outside her house, and coming closer she noticed that her home was filled with light.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo