BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"gather at one's house" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbierać przy czyjś dom
  1. gather czasownik + house rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Dawn was when they gathered at the patron's house.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo