"game broadcast" — Słownik kolokacji angielskich

game broadcast kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): program gry
 1. game rzeczownik + broadcast rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Lakers game broadcasts serve as the centerpiece of the networks.

  Podobne kolokacje:
 2. broadcast czasownik + game rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  In recent years, these games have been broadcast live on television.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo