"gain money" — Słownik kolokacji angielskich

gain money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyrost pieniądze
  1. gain czasownik + money rzeczownik
    Silna kolokacja

    The me of 1989 exists and can gain money from the shares.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo