"gain celebrity" — Słownik kolokacji angielskich

gain celebrity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyrost sława
  1. gain czasownik + celebrity rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Ellison was now appearing on magazine covers and gaining celebrity for competing in the America's Cup.

    Podobne kolokacje: