"głosowanie powszechne" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "głosowanie powszechne" po polsku

"głosowanie powszechne" — Słownik kolokacji angielskich

popular vote kolokacja
  1. popular przymiotnik + vote rzeczownik = głosowanie powszechne
    Bardzo silna kolokacja

    Above all, don't put serious problems to a popular vote.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo