"functional use" — Słownik kolokacji angielskich

functional use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): funkcjonalne wykorzystanie
  1. functional przymiotnik + use rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Perhaps more importantly, the leather clothing items were being appreciated for themselves, and not just for their functional use.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo