"frosted window" — Słownik kolokacji angielskich

frosted window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): polukrowane okno
  1. frosted przymiotnik + window rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It was stuffy in the little office with its frosted windows.

    Podobne kolokacje: