"frightening image" — Słownik kolokacji angielskich

frightening image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przerażając obraz
  1. frightening przymiotnik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I tried so hard to drive away that last frightening image of her dead face lying in the coffin.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo