"frequent response" — Słownik kolokacji angielskich

frequent response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): częsta odpowiedź
  1. frequent przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Another frequent response to bombing was what became known as "trekking".

powered by  eTutor logo