BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"fraud scheme" — Słownik kolokacji angielskich

fraud scheme kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plan w sprawie oszustwa
  1. fraud rzeczownik + scheme rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They preferred investing in fraud schemes known as long firms.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo