"formal workout" — Słownik kolokacji angielskich

formal workout kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalny trening
  1. formal przymiotnik + workout rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Rodriguez's first formal workout will come on Tuesday with the rest of the position players.

    Podobne kolokacje: