"formal stance" — Słownik kolokacji angielskich

formal stance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalne stanowisko
  1. formal przymiotnik + stance rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This competition is contested by the senior class, with speakers often taking a less formal stance while competing to uphold the school's integrity.

    Podobne kolokacje: