"formal rank" — Słownik kolokacji angielskich

formal rank kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalny stopień
  1. formal przymiotnik + rank rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is a basic unit of biological classification, and a formal rank in taxonomy.

    Podobne kolokacje: