"formal protocol" — Słownik kolokacji angielskich

formal protocol kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalny protokół
  1. formal przymiotnik + protocol rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "When our beds are full, we want to have a formal protocol to get someone into another hospital as quickly as possible," Ms. Budds said.

    Podobne kolokacje: