ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"formal procession" — Słownik kolokacji angielskich

formal procession kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalny pochód
  1. formal przymiotnik + procession rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Slipper then returned to wearing the wing collar with white bow tie and bands on the occasion of his first formal procession into parliament.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo