"formal posture" — Słownik kolokacji angielskich

formal posture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalna postawa
  1. formal przymiotnik + posture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His neck was encased in a heavily starched detachable collar, which gave him a stiff and formal posture.

    Podobne kolokacje: