"formal permission" — Słownik kolokacji angielskich

formal permission kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalne pozwolenie
  1. formal przymiotnik + permission rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Only the king is allowed in and out without formal permission.