"formal notice" — Słownik kolokacji angielskich

formal notice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalne ogłoszenie
  1. formal przymiotnik + notice rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    City officials said they had not yet received a formal notice from the developer.

    Podobne kolokacje: