"formal membership" — Słownik kolokacji angielskich

formal membership kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalne członkostwo
  1. formal przymiotnik + membership rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The affiliated membership of a church is much larger than the formal membership.