PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"formal jacket" — Słownik kolokacji angielskich

formal jacket kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marynarka wizytowa
  1. formal przymiotnik + jacket rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The mess jacket is a type of formal jacket that ends at the waist.