"formal interrogation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalne przesłuchanie
  1. formal przymiotnik + interrogation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, if I don't call you in a day or two, you'll have me down in your office for a formal interrogation.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo