PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"formal entry" — Słownik kolokacji angielskich

formal entry kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalna notatka
  1. formal przymiotnik + entry rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This grouping of 4 rooms also served as a formal entry into the palace complex.