"formal discipline" — Słownik kolokacji angielskich

formal discipline kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalna dyscyplina
  1. formal przymiotnik + discipline rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Engineering began to be taught as a formal academic discipline in the late 18th and early 19th centuries.