PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"formal debut" — Słownik kolokacji angielskich

formal debut kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalny debiut
  1. formal przymiotnik + debut rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The group held their formal debut in the country with a release of this album.