"formal creed" — Słownik kolokacji angielskich

formal creed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalne wyznanie
  1. formal przymiotnik + creed rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Historically, Friends have been suspicious of formal creeds or religious philosophy that is not grounded in one's own experience.

    Podobne kolokacje: