PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"formal creation" — Słownik kolokacji angielskich

formal creation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalne tworzenie
  1. formal przymiotnik + creation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A mission earlier in 1947 was the final impetus for the formal creation of Air Force Pararescue.