PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"formal commencement" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalne rozpoczęcie
  1. formal przymiotnik + commencement rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Colonel Prescott awarded him with a Bachelor of Industry degree, but there was no formal commencement.

    Podobne kolokacje: