PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"formal beginning" — Słownik kolokacji angielskich

formal beginning kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalny początek
  1. formal przymiotnik + beginning rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This event marks the formal beginning of the Castellamarese War.